ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนปรางค์กู่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม
จากโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 25 กันยายน 2560

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด