ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม จาก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม จาก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

การศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมต้นแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
คณะที่มาศึกษาดูงาน คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และคณะครูจาก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด