ต้อนรับคณะมูลนิธิยุวสถิรคุณเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม

ต้อนรับคณะมูลนิธิยุวสถิรคุณเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม
คณะผู้บริหารโรงเรียนปรางค์กู่นำโดยผู้อำนวยการยิ่งยง นันทวณิชชากร
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
วันที่ 14 กันยายน 2560

 คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด