ติว PAT ภาษาจีน ปีการศึกษา 2560

ติว PAT ภาษาจีน ปีการศึกษา 2560

ศูนย์ภาษาจีนโรงเรียนปรางค์กู่ จัดติว PAT ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2560
ให้กับนักเรียนในกลุ่มภาษาจีน สพม.28 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ห้องประชุมปรางค์ชมพู โรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด