ตารางสอบกลางภาค 1/2560

ตารางสอบกลางภาค 1/2560
ม.1 – 3 และ ปวช.1 – 3 สอบวันที่ 21 , 25 กรกฏาคม 2560
ม.4 – 6 สอบวันที่ 20 , 24, 26 กรกฏาคม 2560

คลิกดาวโหลดตารางสอบ  .pdf

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr