ชนะเลิศ “รางวัลช่อมะกอก 2559” ระดับชาติ

ชนะเลิศ “รางวัลช่อมะกอก 2559” ระดับชาติ

          การประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ “รางวัลช่อมะกอก 2559 (Olive Branch Awards 2016)”
ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวช่อผกา  บุญประกอบ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท