งาน ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ ณ ปราสาทปรางค์กู่

งาน ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ ณ ปราสาทปรางค์กู่

      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนปรางค์กู่ และโรงเรียนในสหวิทยาเขตปรางค์กู่ ร่วมรำเฉลิมฉลอง 238ปี ณ ปราสาทปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในงาน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

คลิกเพื่อชมภาพทั้งหมด