งานหวัวบุญเบิกฟ้ามหรรศจรรย์

โรงเรียนปรางค์กู่ ร่วมงานหวัวบุญเบิกฟ้ามหรรศจรรย์
งานหวัวบุญเบิกฟ้ามหรรศจรรย์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ประจำปี 2560
ณ ปราสาทปรางค์กู่ บ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่
พร้อมนำวงโปงลางโรงเรียนปรางค์กู่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

« ของ 3 »