ค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติห้องเรียนพิเศษ Gifted

กิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติห้องเรียนพิเศษ 
วันที่ 16-19 มกราคม 2562
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด