ค่ายสามภาษาสู่อาเซี่ยน(จีน-ญี่ปุ่น-อังกฤษ)

ค่ายสามภาษาสู่อาเซี่ยน(จีน-ญี่ปุ่น-อังกฤษ)

ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
จัดโดย ….. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน-ญี่ปุ่น โรงเรียนปรางค์กู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

รายละเอียด

IMG_NEW

pdf

IMG_0001