ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
28 สิงหาคม 2565
ประจำปีการศึกษา 2565