ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประจำปีการศึกษา 2565
6 สิงหาคม 2565