ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563 part 1

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563
วันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนปรางค์กู่ ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 21 – 22 ก.พ.2563
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด