ค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี Korean Camp 2018

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี โรงเรียนปรางค์กู่ และมหาวิทยาลัยทงอึย
Korean Camp 2018
วันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2561
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr