ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

โรงเรียนปรางค์กู่ ได้จัด ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
วันที่ 2 – 3 กันยายน 2560
ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริภูสิงห์
อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีโรงเรียนต่างๆ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

จัดโดย เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด