ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
โดยคณะวิทยากรจากองค์การไจก้า
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด