ค่ายภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2561

ค่ายภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2561
วันที่ 1-2 กันยายน 2561
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่

โรงเรียนปรางค์กู่ โดย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น สพม.28
ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น โดยมีนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่
และนักเรียนโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด