ค่ายพี่พบน้อง ครั้งที่ 16

ค่ายพี่พบน้อง ครั้งที่ 16

งานแนะแนวโรงเรียนปรางค์กู่ ได้จัดกิจกรรม ค่ายพี่พบน้อง ครั้งที่ 16
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย

โดยมีรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไป มาเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เพื่อจุดประกายฝันในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด