ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพห้องเรียนพิเศษ ม.2

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพห้องเรียนพิเศษในโครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนักเรียนในเครื่อข่ายห้องเรียนพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทั้ง 8 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายในครั้งนี้ 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมทั้งหมด