ค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp 2019

ค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp 2019
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp 2019 ให้กับนักเรียน จำนวน 200 คน โดยวิทยากรหลัก คือ ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และผู้ช่วยวิทยากร คือ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด