คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565

 

ดาวน์โหลดคลิก