ข่าวสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง 15 ธ.ค. 2560

ข่าวสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง 
โรงเรียนปรางค์กู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

——————————————

          เนื่องจากในการยื่นเสนอการประกวดราคาในครั้งนี้ มีจำนวนหลายราย และต้องตรวจเอกสารให้ครบ
จึงขอเลื่อนการประกาศผลไป ภายใน วันที่่ 19 ธันวาคม  2560

 

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr