ขอแสดงความยินดี ผู้อำนวยการพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ

ขอแสดงความยินดี ผู้อำนวยการพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ
ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr