ขอแสดงความยินดีนักเรียนทุน โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก

ขอแสดงความยินดี
นักเรียนทุน โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. นายสมบัติ ศรีเลิศ ม.6/1 คณะนิติศาสตร์
2. นางสาวทินมณี พงษ์สุระ ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
3. นางสาวสุขริตา อัครชาติ ม.6/7 คณะนิติศาสตร์
4. นางสาวนัทชา อสิพงษ์ ม.6/8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี
5. นางสาวรุ่งทิวา ประทุมวัน ม.6/8 คณะสหเวชศาสตร์ สาขา เทคนิคการแพทย์ 

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด

 

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr