ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.จิตตนาถ สิงห์โต ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.จิตตนาถ สิงห์โต
ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย