ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วคทส. ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ มูลนิธิ สอวน. รุ่นที่1

โรงเรียนปรางค์กู่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วคทส.
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ มูลนิธิ สอวน. รุ่นที่1 จำนวน 2 คน ได้แก่
👉 น.ส.กันยารัตน์ ผ่านพินิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
👉 นายธนากิต แสนโสม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์