ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา “พุทธศาสน์ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 “

8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี