ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

โรงเรียนปรางค์กู่ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์บ้านโจด ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563