ขอเชิญตัวแทนศิษย์เก่าประชุม

ขอเชิญตัวแทนศิษย์เก่าประชุม
ขอเชิญตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนปรางค์กู่ ทุกรุ่นประชุม
ร่วมประชุม เตรียมจัดงานฉลอง 50 ปี โรงเรียนปรางค์กู่
ในวันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสีชมพู โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร 045-697056
https://www.prangku.ac.th