กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 คัดเลือกตัวแทนภาค 3

มหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
“..มหาสารคามเกมส์ ..”
วันที่ 7 – 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดมหาสารคาม 

4 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง
ในนามชมรมมวยไทยสมัครเล่นจังหวัดศรีสะเกษ
ผอ.ยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้จัดการทีม
รองผอ.บุญถึง ต้นงามผู้ควบคุมทีม
ผู้ฝึกสอน นายธนาเสถียร  วันดี  และนายบรรพต  วรรณวงษ์
นัดต่อไป “สงขลาเกมส์ “วันที่ 20-30 มิ.ย 60