กีฬาวันครู ประจำปี 2562

กีฬาวันครู ประจำปี 2562

อำเภอปรางค์กู่ ได้จัดกิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2562 
วันที่ 15 -16 มกราคม 2562
ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 15 มกราคม 2562 นายภัทรศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาวันครู 2561 ณ สนามโรงเรียนปรางค์กู่ โดยมีคณะครูในอำเภอปรางค์กู่ สังกัด สพม. สพป. อปท. และกศน. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด