กีฬาภาย ปีการศึกษา 2561

กีฬาภาย ปีการศึกษา 2561
วันที่ 9 – 11 มกราคม 2561 
ณ สนามกีฬาโรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมี นายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่ เป็นประธานในพิธีเปิด

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด