กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562

กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2562
ณ สนามกีฬาโรงเรียนปรางค์กู่

โดยมี นายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่ เป็นประธานในพิธีเปิด

 

คลิกเพื่อดูรูปวันที่ 6 พ.ย. 2562 คลิกเพื่อดูรูปวันที่ 7-8 พ.ย.2562