กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560 Part2

กีฬาสี ปีการศึกษา 2560 ภาค 2

โรงเรียนปรางค์กู่ จัดการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2560
โดยจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560
ณ สนามกีฬาโรงเรียนปรางค์กู่

โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 สี คือ สีแสด สีเขียว สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง สีชมพู

คลิกเพื่อดูรูปพิธีเปิดและขบวนพาเหรด                    คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรมการแข่งขัน

           

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr