กิจกรรมเลี้ยงส่ง ผอ.สพม.28

กิจกรรมเลี้ยงส่ง ผอ.สพม.28

โรงเรียนปรางค์กู่ ได้นำวงโปงลางร่วมแสดงงานเลี้ยงส่ง ผอ.สพม.28
ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 31 พฤษภาคม  2560
ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด