กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2560

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2560
โรงเรียนปรางค์กู่ ได้นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่
เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขาบูชา 
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
โดยแบ่งออกเป็น 3 สาย ณ วันศรีปรางค์กู่  วัดระกา และวัดบ้านพิมาย

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด