กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
22 ส.ค. 2560
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย

          22 ส.ค. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนปรางค์กู่ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย และลานกิจกรรมหน้าหอประชุม ……
โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ …..
มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ การประกวดชุดรีไซเคิล การแสดงต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย…
นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกอย่างเต็มที่ ……

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด