กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

——————————-

กิจกรรมวันวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 23 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่
จัดโดย …. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปรางค์กู่
« ของ 8 »