กิจกรรมวันปีใหม่โรงเรียนปรางค์กู่ 2563

กิจกรรมวันปีใหม่โรงเรียนปรางค์กู่ 2563
จัดวันที่ 3 มกราคม 2563
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่


โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรางค์กู่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด