กิจกรรมวันตรุษจีน 2561

กิจกรรมวันตรุษจีน 2561

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน สพม.28
ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้ครูบุคลากร และนักเรียน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวจีน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2561
ณ บริหารลานหน้าเสาธงโรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด