กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.28
จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
วันที่ 27 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมสีชมพู โรงเรียนปรางค์กู่
โดยมี นายยอดยิ่ง จันทะดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ เป็นประธานในพิธี

« ของ 2 »