กิจกรรมวันครูอำเภอปรางค์กู่ 16 มกราคม 2561

กิจกรรมวันครูอำเภอปรางค์กู่ 16 มกราคม 2561

อำเภอปรางค์กู่ ร่วมจัดกิจกรรมวันครูอำเภอปรางค์กู่ ประจำปี 2561
ว้นที่ 15 – 16 มกราคม 2561
ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด
วันที่ 15 มกราคม 2561 (พิธีเปิดและแข่งขันกีฬา)
วันที่ 16 มกราคม 2561 (กิจกรรมวันครูในหอประชุม)
วันที่ 16 มกราคม 2561 (ภาคกลางคืน)