กิจกรรมวันครูปี 2560

กิจกรรมวันครูปี 2560
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปรางค์กู่
ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2560
———————–
ร่วมกับอำเภอปรางค์กู่ จัดกิจกรรมวันครู 2560
วันที่ 16 มกราคม 2560
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย
โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

เครดิตภาพ :: ทีมงานถ่ายภาพกิจกรรมวันครูอำเภอปรางค์กู่ ปี 2560

« ของ 6 »