กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น นักเรียนทุนเสมอภาค

กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น นักเรียนทุนเสมอภาค

          วันที่ 17 พ.ย. 2563 โรงเรียนปรางค์กู่ได้จัดกิจกรรมในโครงการทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน แบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ขึ้น ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนปรางค์กู่ เพื่อส่งเสริมและฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนเสมอภาคในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คลิกเพื่อชมภาพทั้งหมด