กิจกรรมปีใหม่ 2562

กิจกรรมปีใหม่ 2562

โรงเรียนปรางค์กู่ ได้จัดกิจกรรมปีใหม่ 2562 ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรางค์กู่
วันที่ 28 ธันวาคม 2561
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด