กิจกรรมปีใหม่หน้าเสาธง

กิจกรรมปีใหม่หน้าเสาธง

โรงเรียนปรางค์กู่ได้จัดกิจกรรมปีใหม่ให้กับนักเรียน
โดยมีการจับสลากของขวัญให้กับนักเรียนที่โชคดี
ในวันที่ 18 มกราคม 2561 
ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนปรางค์กู่

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด