กิจกรรมทำบุญตักบาตรโรงเรียน

กิจกรรมทำบุญตักบาตรโรงเรียน
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
วันที่ 25 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

« ของ 4 »