กิจกรรมดูสุริยุปราคาบางส่วน และรายงานผลการดำเนินงาน

กิจกรรมดูสุริยุปราคาบางส่วน โรงเรียนปรางค์กู่
วันที่ 27 ธันวาคม 2562
ณ บริเวณอาคาร 4 โรงเรียนปรางค์กู่
จัดโดย ชุมนุมดาราศาสตร์ โรงเรียนปรางค์กู่

———————————-

รายงานการจัดกิจกรรมดูสุริยุปราคาบางส่วน 26 ธันวาคม 2562 คลิกเพื่อดูรายงาน

รายงานการมอบสื่อดาราศาสตร์ 13 มกราคม 2563 คลิกเพื่อดูรายงาน

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด