กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 10

กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 10 
วันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2560
ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
จัดโดย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.28

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด