กิจกรรมคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรมคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่
พร้อมด้วย นางวิไลพร. จิตต์มั่นการ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ได้นำวงโปงลางปรางค์กู่ ไปแสดงในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอาวานี จังหวัดขอนแก่น
โดยมี ฯพณฯ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มาเป็นประธานและบรรยายพิเศษ
โดยการแสดงของวงโปงลางปรางค์กู่ เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเผ่าส่วยในปรางค์กู่ชื่อรำแกลมอ
ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้มาก

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด